STORVRETACUPEN PARA 2024-2025

Anmälan för dessa klasser kommer öppna under hösten.

Storvretacupen arrangerar två klasser för personer med funktionsvariation:

  • Special Olympics 3 mot 3 (mindre plan) – Lätt och svår klass
  • Paraklass 5 mot 5 (20x40 plan) – Endast lätt klass


Storvretacupen Para spelas i IFU Arena, den 28-29/12 2024, cirka tider kl. 7.30–20.00. Exakta tider kommer när spelschemat är fastställt och kommer att publiceras på denna sida.

Nedan kan ni läsa mer om klasserna:

SPECIAL OLYMPICS

För spelare med utvecklingsstörning. Lagen delas in i olika divisioner för att få så jämna matcher som möjligt. Ange nivå i anmälan under meddelande till arrangören i samband med anmälan. Nivå mellan 1-3 (där nivå 1 är högst, nivå 3 lägst).
Plan: 12 x 20 m
Antal spelare: Målvakt + 3 utespelare, max 8 spelare/lag
Speltid: 2x10 min A och B slutspel (förutsatt att det är tillräckligt många anmälda lag)
Följ angivna rekommendationer nedan för att anmäla laget i rätt nivå!

PARAKLASS

För idrottare med utvecklingsstörning (U), neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (N), rörelsenedsättning (R) alt. synnedsättning (S) förutsatt att kriterierna för minsta funktionsnedsättning uppfylls.
Plan: 40 x 20
Antal spelare: Målvakt+5 utespelare
Speltid: 2x15 min A och B slutspel (förutsatt att det är tillräckligt många anmälda lag)

Rekommendationer:

Divisionering – Special Olympics

3x3 är uppdelad i olika nivåer. För att få en intressant och givande turnering för alla parter är det viktigt att lagledare/klubbansvariga anmäler sitt/sina lag i rätt nivå baserat på spelarnas förmåga. Nedan finns riktlinjer för s.k. divisionering, som bör användas för att anmäla sitt lag till lämplig nivå. Storvreta IBK som arrangör förbehåller oss rätten att vid behov flytta lag mellan nivåerna, alternativt ha fler eller färre nivåer. Beroende på hur många lag som anmäler sig. Vi ser gärna att det kommer flera lag från samma förening. Det finns inget hinder att lag från samma förening spelar i samma division, det är spelarnas förmåga som bestämmer i vilken division de spelar i.

Det är respektive lagledare som anger på vilken nivå som det aktuella laget förväntas spela/prestera. Som grund ligger naturligtvis att samtliga spelare i ett lag skall uppfylla kraven för att delta i Special Olympics enligt Parasport Sveriges regler.

Lag • Nivå 1
I huvudsak spelare som är fysiskt väl fungerande, välkoordinerade och i god kondition. Alla spelarna i laget har god teknik vad det gäller passningsförmåga, boll- och klubbteknik samt skottförmåga. Laget kan spela tillsammans som ett lag och förstår och kan följa grundläggande taktiska upplägg.

Lag • Nivå 2
Även här kan spelarna vara fysiskt relativt kapabla och i god kondition, men flera av spelarna har koordinationsproblem, bristande teknisk förmåga vad det gäller boll- och klubbteknik och taktisk förståelse, men man kan spela ihop som ett lag och förstår värdet av att göra detta.

Lag • Nivå 3
Många av spelarna är i lägre fysisk god kondition eller nybörjare. Många har koordinationsproblem och begränsad teknik med avseende på klubbhantering, passningsförmåga och skotteknik. Nedsatt förståelse för hur spelet på banan kan organiseras och genomföras.

- Grundläggande är att det är spelarens förmåga som avgör i vilken division personen ska spela i. Klubben kan mycket väl ha flera lag som spelar i samma division. Det är naturligtvis så att det kan uppträda situationer där någon spelare i ett lag avviker från laget. Det är upp till ledare och organisatören att hantera situationen på lämpligt sätt så att det blir en bra och ärlig turnering för alla.

Regler:
Vi följer Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska kommittés (Parasport Sverige) tävlingsbestämmelser/spelregler innebandy (stående spelare)

Frågor och boendetips: Kontakta oss på kansli@storvretaibk.se